Best Outsourcing

IT Outsourcing je najúčinnejší prostriedok boja proti finančnej recesii.

 

Outsourcing umožňuje riadenie IT prenechať špecializovanej firme.To, umožňuje manažmentu zamerať sa na väčšie problémy v rámci organizácie.Naša spoločnosť, ktorá sa zaoberá IT outsourcingom sa môže pochváliť vynikajúcimi technologickými schopnostiam pre našich klientov.Je to veľmi efektívny spôsob ako sa môžu klienti venovať svojmu podnikaniu a IT používať len ako prostriedok.

 

Naša spoločnosť sa venuje predovšetkým OUTSOURCINGU ako hlavnému zameraniu spoločnosti a preto dokážeme držať krok s technológiami a najnovšími trendami.

Tak aby ste sa mohli venovať len vášmu podnikaniu.

Outsourcing a šetrenie nákladov:

Spoločnosti si postupne uvedomujú že outsourcing neprináša len šetrenie mzdových nákladov, kde sa zabúda na (zamestnanecké bonusy, mobil, dovolenky, automobil)

Ale hlavne (ne)možnosť testovať nové technológie, trendy, školenia, odborný rast, reklamácie, toto všetko pre vás robí naša spoločnosť.
 

 

Výhody:

1.Vopred stanovená výška nákladov na IT.

2.Zákazník dostane kvalitné služby, My sa stretávame s desiatkami problémov v rôznych spoločnostiach od Updatov windowsov až po ekonomické a informačné systémy, čiže chybu vieme skôr ako sa môže udiať aj vo vašej spoločnosti.

4. neustála dostupnosť, žiadne dovolenky, práceneschopnosti.

3. Spoločnosti vďaka nám môžu využívať najnovšie a hlavne overene technológie

 

Nevýhody:

Komunikácia

Najväčší problém bol v zle stanovenom rozsahu služieb ale keďže máme klientov vo veľmi veľa rôznych odvetví a venujeme sa hlavne výrobným spoločnostiam tak vieme toto eliminovať.

Možný vznik závislosti na našich službách

Zneužitie údajov  toho sa boja klienti ale naša spoločnosť môže garantovať absolútnu diskrétnosť,, čo veľa zamestnancov mnohokrát nedokáže.